Artikel Stentor over uitspraak Rechtbank Overijssel beroep Bijkerk

Deventerstraatweg

15 december 2021

Krantenartikel in de Stentor van 15 december 2021 over uitspraak rechter.

In het artikel beschrijft journalist Jordy Boschman, die ook aanwezig was bij de zitting dat de rechtbank opmerkt dat aan het toevoegen van appartementen nogal wat haken zitten.
Specifiek wordt daarbij gewezen op de parkeerdruk die ontstaat door de extra woningen en verwachte extra voertuigen. Volgens de rechter is dat in strijd met het zogeheten parapluplan parkeren. Dat Bijkerk stelt dat er in de wijk nog parkeervergunningen beschikbaar zijn om auto's in de openbare ruimte te kunnen stallen, doet daar volgens de rechtbank niets aan af.

Boschmann constateert, dat de gemeente bij de beoordeling van de tweede aanvraag voor Deventerstraatweg 7a en 11a in tegenstelling tot deze uitspraak van de rechtbank  wel accepteert dat er vervangende parkeerruimte beschikbaar is elders in de wijk.

Dit besluit van de gemeente is echter genomen op 15 juni 2021, waardoor zij niet heeft kunnen beschikken over de uitspraak van de Rechtbank Overijssel. 

Image
Stentor 15 december 2021 Rechtbank Overijssel
Datum