Ontwikkelingen Deventerstraatweg

Hoogbouwplannen Jo Coenen

Hoogbouwplannen Jo Coenen

30 juli 2020

Bewonersbelang Deventerstraatweg

In 2008 hebben een aantal bewoners van de Deventerstraatweg in Zwolle Bewonersbelang Deventerstraatweg opgericht. met als doel om samen met de bewoners van de Deventerstraatweg en overige geinteresseerden actief mee te denken met de gemeente en haar partners, klankbordgroepen over een voor allen acceptabele ontwikkeling van de Spoorzone met als deelgebied de Deventerstraatweg.Op dit moment zijn de volgende bewoners aktief in Bewonersbelang: Bert Nijhof, Frank Rubingh, John Habers, Erik Hoekman, Martin ten Berge, Bram van Duinen en Rudi Veldman. Anneke Snick, van de Vrienden van Assendorp  en tevens bewoner van de Deventerstraatweg schuift regelmatig bij de vergaderingen aan.

Het secretariaatsadres is: john.habers@planet.nl

De aanleiding

In de eerste plannen van de gemeente, had de voormalige rijksbouwmeester, architect en stedebouwkundige Jo Coenen,langs de Deventerstaatweg een nogal een massaal bebouwde omgeving geschetst. Deze bebouwing was niet alleen massaal en hoog, maar de voorgevels waren geplaatst op het fietspad langs de Deventerstraatweg. Voor het grootste deel van de huizen aan de Deventerstraatweg zou dat tot gevolg hebben, dat niet alleen het uitzicht zou worden beperkt, maar ook dat voor een groot deel van het jaar de woningenen in de schaduw van de hoogbouw zou komen te liggen.Ook waren er gedachten om de Deventerstraatweg op te schuiven als lommerrijke laan achter de huidige bebouwingsstrook, met de mooie naam Assendorperallee. Het bureau O3 projectontwikkeling heeft dat destijds als volgt in beeld gebracht:Impressie hoogbouw

Impressie hoogbouw