Assendorp

Rechtbank Overijssel geeft gemeente Zwolle gelijk. Geen verhoging van de panden.

10 december 2021

Rechtbank Overijssel geeft gemeente Zwolle gelijk. Geen verhoging van de panden.

Op 10 december 2021 heeft de Rechtspraak Overijssel een uitspraak gedaan in de beroepszaak die Martin Bijkerk mede namens Sylvio Ekkel, Ed Bilder en Peter Ekkel heeft ingediend tegen de weigering van gemeente Zwolle om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 4 appartementen/kamers bovenop hun woningen aan de Deventerstraatweg.

Welles nietes discussie bij rechtzaak kamerverhuurders Rechtbank Overijssel

11 november 2021

Rechtzaak Vastgoedeigenaren-Bewonersorganisaties- Gemeente Zwolle.

Op 1o november heeft de beroepzaak van de vastgoedeigenaren S.Ekkel, burgemeester E.Bilder, M.Bijkerk en P.Ekkel plaatsgevonden bij de Rechtbank Overijssel.Van de bewoners-eigenaren waren aanwezig R. Veldman en Bram van Duinen en verder waren aanwezig A.van Snick van de Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg.

Bewonersbelang dient aanvullende argumenten in bij Rechtbank Overijssel

26 oktober 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg heeft aanvullende argumenten ingediend voor behandeling beroepschrift bij Rechtbank Overijssel.

Het is een aanvulling op onze zienswijzen en bezwaarschriften inzake de weigering van de
omgevingsvergunning aanvraag van M.J.Bijkerk welke hij mede namens aanvragers burgemeester E.J.Bilder danwel E.J.Bilder Holding B.V ?, S.Ekkel danwel Maxx vastgoed? en P.Ekkel heeft ingediend.

Gemeenteraad stelt Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

4 oktober 2021

Gemeenteraad stelt na inspraak op 4 oktober het Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

Het parapluplan voor bouw- en cultuurhistorie is op 4 oktober jongstleden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat de cultuurhistorische of bouwhistorische waarde van gebouwen in Zwolle is vastgelegd.

Bristol heeft zonder overleg met de buurt een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

17 september 2021

Bristol heeft een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

Op 6 september 2021 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het pand Deventerstraatweg 22 gepubliceerd. Het nieuwe bedrijfspand telt twee verdiepingen met een parkeerdek op de eerste verdieping  en is qua volume twee keer zo groot. Het pand schuift helemaal op tot aan het hekwerk aan de Deventerstraatweg, waardoor het uitzicht van de bewoners  nog meer wordt beperkt. 

Gemeente verleent vergunning voor 2 appartementen op Deventerstraatweg 7 en 11

25 juni 2021

Opnieuw geeft de gemeente een omgevingsvergunning voor de twee appartementen op Deventerstraatweg 7 en 11.

Ondanks dat de gemeente de eerste omgevingsvergunning van de 4 appartementen alsnog heeft ingetrokken en er nog een behandeling gaat plaatsvinden bij de Rechtbank Overijssel in de herfst heeft zij opnieuw de vergunning verleent. Wij hadden nog gevraagd om de behandeling uit te stellen tot na de beroepszaak bij de Rechtbank, maar dat bleek  juridisch niet mogelijk te zijn.

Zienswijze Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp tegen Ontwerpbestemmingsplan Bouw- en cultuurhistorie

5 mei 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp hebben zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie.

Bij de inventarisatie van de relevante bouwhistorische objecten en ensembles t.b.v. Parapluplan zijn verschillende woningen aan de Deventerstraatweg, Groenestraat en Groeneweg opgenomen in de lijst, zoals die staat vermeld in het Parapluplan. Ook zijn er in deze nieuwe lijst woningen-ensembles toegevoegd zoals o.a. Enkstraat 46-50A en Assendorperplein.