B&W van Zwolle weigeren omgevingsvergunning appartementen Deventerstraatweg

Deventerstraatweg

21 januari 2021

B & W van Zwolle weigert Omgevingsvergunning voor uitbreiden en nieuwbouw 4 appartementen.

Op 21 januari 2021 heeft B & W in het gemeenteblad de weigering gepubliceerd van de omgevingsvergunning  van het uitbreiden en renoveren appartementen enhet  bouwen 4 nieuwe appartementen bij de woningen Deventerstraatweg 7 t/m 13A (zaaknummer Z2020-00001830).

Zij heeft zoals verwacht het advies overgenomen van de Commissie bezwaarschriften dat is uitgebracht op 24 december 2020. De initiatiefnemers hebben nu 6 weken de tijd na de verzenddatum van 13 januari 2021 om eventueel een beroep in te dienen bij de Rechtbank Overijssel.

Datum