Zienswijze Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp tegen Ontwerpbestemmingsplan Bouw- en cultuurhistorie

 Bouwhistorisch pand Moossdorff

5 mei 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp hebben zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie.

Bij de inventarisatie van de relevante bouwhistorische objecten en ensembles t.b.v. Parapluplan zijn verschillende woningen aan de Deventerstraatweg, Groenestraat en Groeneweg opgenomen in de lijst, zoals die staat vermeld in het Parapluplan. Ook zijn er in deze nieuwe lijst woningen-ensembles toegevoegd zoals o.a. Enkstraat 46-50A en Assendorperplein.

Bij de toelichting spreekt het Parapluplan over:
“Hoge cultuurhistorische waarde: Objecten en/of ensembles met architectuurhistorische waarden: d.w.z. kenmerkend voor een bepaalde bouwstijl, stroming, bouwperiode of typologie. Tevens kan er sprake zijn van stedenbouwkundig-historische of landschappelijke waarden, d.w.z. als onderdelen van bijzondere complexmatige ontwikkelingen of vanwege specifieke situationele aspecten (bijvoorbeeld markante hoeklocaties, focus- en oriëntatiepunten, landmarks, onderdeel van bijzondere ruimtelijke ensembles).”

Een blok woningen aan de Groenestraat 67-73 en aan de Deventerstraatweg 5-13 zijn volgens ons ten onrechte  niet op de lijst opgenomen. Dit heeft tot gevolg, dat deze woningen geen beschermde status hebben bij eventuele bouwplannen., zoals die zijn ingediend door de 4 vastgoedbedrijven voor opbouwappartementen op Deventerstraatweg 7-13.

Image

Wij hebben nogeens goed gekeken naar de historie van de panden en denken, dat bij een herbeoordeling, deze woningen wel degelijk een beschermde status zouden moeten hebben.

Datum