Bewonersbelang dient aanvullende argumenten in bij Rechtbank Overijssel

Deventerstraatweg hoek

26 oktober 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg heeft aanvullende argumenten ingediend voor behandeling beroepschrift bij Rechtbank Overijssel.

Het is een aanvulling op onze zienswijzen en bezwaarschriften inzake de weigering van de
omgevingsvergunning aanvraag van M.J.Bijkerk welke hij mede namens aanvragers burgemeester E.J.Bilder danwel E.J.Bilder Holding B.V ?, S.Ekkel danwel Maxx vastgoed? en P.Ekkel heeft ingediend.

In onze zienswijze en bezwaarschriften hebben wij dit al uitgelegd. Tijdens de inspraak-procedure voor het Bestemmingsplan Parapluplan Bouw- en cultuurhistorie afgelopen jaar hebben wij de opnieuw erop gewezen en onderbouwd dat de door de kamerverhuurbedrijven aangevraagde bebouwing het aangezicht van deze historische straat onaanvaardbaar aantast:

Image
Deventerstraatweg

Nieuwe ondersteunende informatie.

In verband met Corona was het Historisch Centrum Overijssel in deze periode gesloten en was niet mogelijk om ondersteunende informatie te vinden. In de afgelopen weken hebben wij alsnog in het HCO nieuwe informatie over de bouwhistorie van dit complex woningen verkregen.

Er zijn een aantal bouwvergunningen gevonden met blauwdruk bouwtekeningen en uitvoerige schriftelijke beschrijvingen van de bouwconstructie en besluiten van het gemeentebestuur in 1902.
Alle woningen zijn gebouwd door De Zwolsche Bouwmaatschappij en ontworpen door de architecten Herder en Bollen met uitzondering van Deventerstraatweg35-39, welke door architect Bijker zijn ontworpen.

Image
Plattegronden Deventerstraatweg 5-13

Bouwtekeningen Deventerstraatweg 5-13

Het feit dat in de bestemmingplantekening van Assendorp-Pierik de aangegeven bouwlagen en bouwhoogtes voor het blok Deventerstraatweg 5-13 en Groenestraat 73-69 en voor
Deventerstraatweg 35-39 volstrekt verkeerd zijn opgenomen is geen kleine te verwaarlozen
verschrijving, maar een onzorgvuldige en verwijtbare systeemfout door de gemeente, die tot veel overlast en schade leidt bij met name de bewoners als de bouwplannen van de aanvragers doorgang vinden. Dit is niet weg te poetsen door de verantwoordelijkheid bij de bewoners neer te leggen, die destijds maar hadden moeten opletten. Er waren in die tijd geen informatiebijeenkomsten voor bewoners. Dat had ook niets uitgehaald, omdat betrokken gemeentelijk diensten ofwel zelf niet in de gaten hadden dat er fouten in het bestemmingsplan waren geslopen, of dat zij dat wel wisten, maar deze grote wijziging niet hebben meegedeeld aan betrokken bewoners/eigenaren van de woningen.

Image
Bouwtekeningen in zwart-wit 1902

 

Datum