Welles nietes discussie bij rechtzaak kamerverhuurders Rechtbank Overijssel

Opbouw in beeld

11 november 2021

Rechtzaak Vastgoedeigenaren-Bewonersorganisaties- Gemeente Zwolle.

Op 1o november heeft de beroepzaak van de vastgoedeigenaren S.Ekkel, burgemeester E.Bilder, M.Bijkerk en P.Ekkel plaatsgevonden bij de Rechtbank Overijssel.Van de bewoners-eigenaren waren aanwezig R. Veldman en Bram van Duinen en verder waren aanwezig A.van Snick van de Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg.

Image
rechtbank Overijssel

Rechtbank Overijssel

De zitting is in eerste instantie altijd intimiderend met drie rechters op een verhoging en wij achter het glas. De discussie speelde zich vooral tussen de advocaat van de gemeente en de advocaat van de vastgoed heren. De rechter liet ook de direct betrokkenen aan het woord over hun motieven. Van Bewonersbelang zijde hebben wij vooral benadrukt dat deze plannen een grote aantasing van het historische straatbeeld oplevert en leidt tot te hoge parkeerdruk door de voortdurende opsplitsing van de dubbele woningen en zolders in kleine appartementen.

Over zes weken komt de uitspraak.

Datum