Bristol heeft zonder overleg met de buurt een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

Bristol

17 september 2021

Bristol heeft een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

Op 6 september 2021 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het pand Deventerstraatweg 22 gepubliceerd. Het nieuwe bedrijfspand telt twee verdiepingen met een parkeerdek op de eerste verdieping  en is qua volume twee keer zo groot. Het pand schuift helemaal op tot aan het hekwerk aan de Deventerstraatweg, waardoor het uitzicht van de bewoners  nog meer wordt beperkt. 

Image
Bristol

De Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg hebben een zienswijze ingediend  tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning waarin wij ons uitspreken tegen de bouw van dit omvangrijke pand. 

Wij vinden het onbevredigend, dat deze nieuwe ontwikkeling in de Spoorzone zonder enige
vooraankondiging of overleg met bewoners van de Deventerstraatweg plaatsvind. Voor de zomer hebben wij samen met de Vrienden van Assendorp naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van kamerexploitanten boven op de woningen van de Deventerstraatweg een positief overleg gehad met de wijkmanager en fractievoorzitters van Christen Unie en PvdA.

Image
klimopstraat

Tegen die achtergrond zou het logisch zijn als die open communicatie voortgezet zou worden. Echter dat gebeurt niet, sterker nog, deze week lezen wij in de Stentor dat er op het braakliggende terrein van de NS naast het benzinestation een initiatief is van Peakz om 5 padelbanen te realiseren.
Dat betekent naast de twee nieuwe extra nieuwe uitritten van de Bristol er nog een uitrit komt op de Deventerstraatweg. Zoals de initiatiefnemer zelf aangeeft is de sport dermate populair dat er voortdurend overdag en ’s avonds veel gebruik gemaakt zal worden van de uitrit. Tevens levert deze sport veel geluids‐ en lichthinder op, gezien het feit dat de banen minder dan 50 meter van de voorgevels zijn gesitueerd (aanbeveling tennisbond bij padelbanen).

Wij vragen aan het College van B&W om een voorbereidingsbesluit neemt m.b.t. dit deel van de Spoorzone te nemen,zodat ongewenste ontwikkelingen geblokkeerd kunnen worden. 

Vrienden van Assendorp

Zij stellen dat er is momenteel geen totaalplan voor de ontwikkeling van het gebied Spoorzone dat grenst aan de wijk Assendorp. Reeds vele jaren gaat al de discussie over al dan niet bebouwing cq hoog of laagbouw, etc. Het voorgestelde bouwplan is in onze ogen een te hoog gebouw gezien de overige bebouwing aan de Deventerstraatweg die er tegenover ligt. Daarnaast zien we alleen een massief gebouw met veel steen eromheen, zodat afwisseling met groen (en berging van overtollig water), wellicht helemaal niet meer kan op het perceel van de
aanvrager (=Bristol). Wij vragen ons ten zeerste af in hoeverre dit plan in lijn is met de
gemeentelijke plannen om de wijk Assendorp klimaatbestendiger te maken. (bv: waterlopen
waar al rekening gehouden wordt in nieuwe aanleg Azaleapark en die verder moeten
aansluiten op waterlopen naar en langs de Deventerstraatweg.

Image
waterplannen Deventerstraatweg

Waterplannen Deventerstraatweg

Zij vinden de situering van de verkeersstromen onacceptabel. Uit de tekening maken zij op
dat de aanvrager een aparte ingang wil hebben tot het nieuwe gebouw en een aparte
uitgang. Middels hekwerk wordt het huidige parkeerterrein van Boni en Bristol dus
opgedeeld.
Hieruit leiden zij af dat er dus een ingang/uitgang blijft voor de Boni en dat er een nieuwe
ingang komt voor de aanvrager. Kan de gemeente dus weer een nieuwe oversteekplaats
maken vanwege deze aanvraag ?!

Image
Waterplannen Deventerstraatweg 2

Waterplannen Deventerstraatweg

In de uitzending van RTVFocus Zwolle van 22 oktober 2021 wordt het nogeens uitgelegd door Teo Dunning en Bram van Duinen: 

https://www.rtvfocuszwolle.nl/plannen-voor-een-nieuw-gebouw-voor-bristol-het-uitzicht-wordt-verpest/amp/

Datum