Assendorp

Opnieuw dienen eigenaren en bewonersorganisaties zienswijzen in tegen nieuwbouwplannen

16 april 2021

Huiseigenaren, Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang protesteren opnieuw tegen de nieuwe bouwplannen van de kamerverhuurders.

Iedereen is van mening, dat ook de bouw van twee woningen op het dak van Deventerstraatweg 7 en 11 door de vastgoedondernemers S.Ekkel en M.Bijkerk ongewenst is. De argumenten zijn identiek aan de bouwplannen van de 4 appartementen. In de bijlages kunt u een en ander lezen.

 

B&W van Zwolle weigeren omgevingsvergunning appartementen Deventerstraatweg

21 januari 2021

B & W van Zwolle weigert Omgevingsvergunning voor uitbreiden en nieuwbouw 4 appartementen.

Op 21 januari 2021 heeft B & W in het gemeenteblad de weigering gepubliceerd van de omgevingsvergunning  van het uitbreiden en renoveren appartementen enhet  bouwen 4 nieuwe appartementen bij de woningen Deventerstraatweg 7 t/m 13A (zaaknummer Z2020-00001830).

B & W Zwolle adviseert om omgevingsvergunning appartementen in te trekken.

9 november 2020

Voorlopig standpunt B & W van Zwolle over afwijzing nieuwbouw Deventerstraatweg

Verschillende bewoners en organisaties in Assendorp hebben in juli bezwaarschriften ingediend tegen de eerder verleende omgevingsvergunning aan "huisjesmelkers" voor de bouw van appartementen boven op de woningen aan de Deventerstraatweg. 

Op 9 november 2020 heeft de gemeente een voorlopig standpunt gepubliceerd. In de notitie gericht aan de Adviescommissie bezwaarschriften wordt het volgende geconcludeerd: 

Actie tegen plannen van vastgoed ondernemers voor bouw appartementen.

2 maart 2020

Vastgoed ondernemers willen appartementen bouwen op platte daken Deventerstraatweg

Op 5 februari 2020 is een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangevraagd voor bouwen van appartementen in Deventerstraatweg 11 en 4 appartementen boven op het dak van 7,9,11 en 13.

Als Bewonersbelang Deventerstraatweg hebben wij bij de gemeente een zienswijze ingediend tegen deze plannen van een nog onbekende vastgoedondernemer om boven op het dak van een viertal woningen aan de Deventerstraatweg kamers of appartementen te bouwen.

Harry’s Kringloophal is terug van weggeweest

21 december 2016.
Harry's Kringloophal is terug van weggeweest.De gemeente heeft vlak voor de kringloopwinkel een waarschuwingsbord geplaatst waarmee de automobilist erop wordt gewezen, dat hij een niet gemarkeerde voetgangers oversteekplaats nadert. Op de rijweg tegenover de ingang van de kringloop voor fietsers en voetgangers zijn ter accentuering witte strepen aangebracht. Wij zullen het komende jaar 2017 de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig de gemeente verzoeken aanvullende maatregelen te treffen.